KIRjest instytucją infrastruktury polskiego sektora bankowego istniejącą nieprzerwanie od 1992 roku. Jego powstanie było inicjatywą Związku Banków Polskich, 16 największych banków komercyjnych oraz Narodowego Banku Polskiego. KIR oferuje bezpieczne i innowacyjne usługi z obszaru rozliczania płatności, a także nadzoruje prawidłowy przebieg rozliczeń międzybankowych.

 

Usługi rozliczeniowe realizowane są przez KIR w ramach elektronicznych systemów: Elixir, Euro Elixir oraz Express Elixir. Tylko w samym 2016 r. za ich pośrednictwem przetworzonych zostało ponad 1,74 mld bezgotówkowych transakcji płatniczych.

 

  • Elixir – system rozliczeń międzybankowych, pozwalający na sprawną i bezpieczną realizację przelewów i poleceń zapłaty w złotych. Elixir dostępny jest w bankowości od 1994 roku.
  • Euro Elixir – system rozliczeń międzybankowych, dzięki któremu możliwe jest przetwarzanie transakcji w euro, realizowanych w skali paneuropejskiej. Euro Elixir uruchomiony został przez KIR w 2005 roku.
  • Express Elixir – pierwszy w Polsce system rozliczeń płatności natychmiastowych, pozwalający na realizację przelewów międzybankowych w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Express Elixir został opracowany i wdrożony przez KIR w 2012 r.

 

KIR świadczy także usługi mające na celu wspieranie rozwoju rynku płatności bezgotówkowych w Polsce. To m.in. Paybynet – system bezpośrednich płatności internetowych. W jego ofercie znajdują się również usługi związane z Podpisem Elektronicznym Szafir – wydawanie certyfikatów kwalifikowanych oraz znaczników czasu –  system Ognivo – wspierający instytucje finansowe w skutecznej i sprawnej wymianie informacji pomiędzy nimi oraz Inkart – system przeznaczony do rozliczania krajowych transakcji kartowych pomiędzy wydawcami kart płatniczych oraz agentami rozliczeniowymi, prowadzącymi działalność na polskim rynku.  Ponadto KIR jest również akredytowanym partner SWIFT w Polsce. Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest pod adresem https://www.kir.pl/